Tarieven

Wij zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.