Samenwerking

Wij werken in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na. Hierdoor verhogen wij de beschikbaarheid. Wij overleggen dagelijks en eenmaal per week uitgebreid. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor beide artsen.

Wij bieden u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan.

In samenwerking met u streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale, maatschappelijke en milieufactoren.

Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (apothekers, artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, Kind&Gezin, netwerk palliatieve zorg).