GMD

Globaal Medisch Dossier (GMD) 

Voordelen:

 •  Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
 • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
 • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij geplande of onverwachte ziekenhuisopname)
 • Bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.
 • Deze vermindering geldt voor:
  • De raadplegingen bij de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert wanneer U 75 jaar of ouder bent
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert wanneer U erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

In onze praktijk geldt het recht op remgeldverlaging bij beide artsen, het maakt niet uit bij wie u het GMD opende.

 

 Een GMD openen

Iedereen kan tijdens een raadpleging of bij een huisbezoek van de huisarts een globaal medisch dossier openen. Dit kan op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt of na schriftelijk akkoord. U betaalt hiervoor niets, u hoeft enkel een kleefbriefje van uw mutualiteit mee te brengen.